Hvad er Business Intelligence?

Business Intelligence

Jeg har valgt at tage dette emne op, fordi jeg så ofte bliver stillet spørgsmålet “Hvad er business intelligence egentlig?”.

Business intelligence trækker den værdifulde viden ud af virksomhedens voksende data-mængder

Og faktisk er det meget vanskeligt at give et kort og præcist svar. Grundlæggende stammer begrebet dog fra it-verdenen, og selvom der er tale om en samle-betegnelse for en lang række systemer og typer af data-behandling, referer “Business intelligence” oftest til processer og systemer, der er forbundet med at analysere og trække værdifuld viden ud af en virksomheds samlede data-mængde på tværs af databaser og systemer.

Se det værdfulde “mønster” med Business Intelligence

Hvad end der er tale om systemer til styring af økonomi, lager, løn, medarbejdere, kunder, konkurrenter, osv. vil datamængden i systemerne typisk stige til et niveau, hvor det ikke længere er muligt for den enkelte medarbejder at “skumme fløden” og hive relevansen ud. Business Intelligence er populært sagt systemer, der kan hjælpe virksomheden med at analysere datamængderne og se interessante mønstre, der så igen kan omdannes til mere spiselig og direkte værdifuld viden for virksomheden.

Læs mere om Business Intelligence